• Subcribe to Our RSS Feed

Kdo jsem

V počáteční fázi, se tato stránka nazývala ” Náš tým”, což je v současné situaci poněkud nevýstižné :-) Avšak ke zrodu něčeho nového je nutné, aby to staré odešlo a uvolnilo prostor požehnané a nekonečné Božské tvůrčí energii.

Pokud Vás myšlenka těchto stránek oslovila a chtěli byste se na jejím rozvoji a životě podílet, velmi rád s Vámi tuto možnost prodiskutuji!

 

Adam

Já zde zastupuji spíše duchovnější přístup k životu, i když mým ideálem je hledání rovnováhy na základě nikdy nekončících zkušeností a zážitků, které nám každý nový den přináší. Narodil jsem se v roce 1974 v Praze. Nejvyšší vzdělání jsem si dopřál bakalářské, a sice humanitního směru. Lecčemu jsem se v životě věnoval. Posledním počinem byla možnost realizace našeho Centra a s tím spojených nemálo výzev, jež zpestřily mé dosavadní zkušenosti na tomto poli. Jak v hrubých obrysech nastíním dále, má cesta k nalezení sebe sama byla poněkud delší..

Se světem “za oponou” jsem se setkal již během dospívání. Velmi to změnilo můj přístup k životu, který byl už tak osobitý. Dalším mezníkem byl rok 1998, kdy u mě došlo ke spontánnímu uvědomění a prožití vlastních schopností. Tím se otevřela cesta k akupresuře, na kterou v roce 2000 navázalo proniknutí do tajů masáží. Nějakou dobu jsem se oboru věnoval, ale pro hluboké přijetí a nastoupení této cesty nebyl ještě vhodný čas. Ten započal nazrávat v roce 2006 prvními krůčky na poli channelingu. Po dlouhých čtyřech letech naplněných důležitými osobními mezníky, jsem byl konečně připraven si dostatečně uvědomit a přijmout, kdo jsem a kam kráčím.

Vše předešlé i nevyjádřené předešlé předešlého zesílilo už tak dost silný aspekt mé osobnosti – analýzu a s ní touhu po poznání. Velmi rád rozebírám nejen věci (a to doslova), ale vše, co ve svém nitru ukrývá svou podstatu. Hledání správného úhlu pohledu a skládání mozaiky jsou činnosti, kterým se věnuji v podstatě neustále. Druhým mým silným nastavením je neochota k podpoře nefunkčních, zastaralých a přežitých systémů. A v neposlední řadě.. nerad opakuji dvakrát stejným způsobem totéž. To a další složky mé osobnosti mě vedou k nacházení odlišného vidění a chápání naší reality a odklonu od obecně předkládaného obrazu světa.

Ke koníčkům a zároveň radostem života bych ještě zmínil hluboká a otevřená setkávání s druhými, společné sdílení principů „vyšších“ světů nebo třeba malování obrázků.

Zde se věnuji masážím, akupresuře, channelingu a oganizování projekcí, přednášek, besed a debat. Možná na mě dopadne i pořádání meditačních setkávání :-) To se ještě uvidí.. V každém případě bych ale rád zaměřil část své pozornosti na mladé a dospívající – úžasné bytosti s velikým pozitivním potenciálem. No a abych ukončil výčet svých aktivit, vzal jsem si na starost ještě tvorbu a správu našich stránek, grafické ztvárňování čehokoliv a technicko-provozní záležitosti. To by mělo být zhruba vše :-)

Vše je v pohybu a vyvíjí se, proto se i má pozice v tomto důmyslném a dokonalém soukolí bude s velkou pravděpodobností za pár let nacházet v jiných souvislostech. Smekám a skláním se před moudrostí Toho, co nás v naší formě tak přesahuje a vede s nepopsatelnou Láskou k uvědomění..