• Subcribe to Our RSS Feed

O Shimalle

Vážení přátelé,

Vítám Vás v Centru osobní svobody! :-) Rádi byste asi věděli, co to tady všude kolem je, k čemu to slouží a jaký to má smysl? Vraťme se tedy spolu do nedaleké minulosti (září 2012)  připomenout si, jak to všechno vzniklo. Tedy začínáme..

Záměr založit toto Centrum a směřovat jej, tedy další kroky a úsilí tímto směrem, není z “mé hlavy”. Je to vlastně výsledek dokráčení na konec jedné cesty, která mě dovedla k cestě jiné – této. Za vše co zde vidíte a co můžete u nás poznávat, vděčím “Vyšším silám” a přátelství s nimi. Celé soukolí se dalo do pohybu jednoho, teď nevím jestli krásného odpoledne, :-) prostřednictvím uvědomění si této možnosti. V okamžiku mého vnitřního přijetí této nové cesty se otevřel mohutný, doslova příval energie – zjevila se jako vodopád, která začala přitékat do rodícího se záměru. Nějaký čas na to proběhlo další, tentokrát již hlubší napojení s větším množstvím informací. Prostřednictvím vize ke mě přišel jak název Shimalla, tak i hodnoty a kvality, které ve svém Duchu nese. Od té doby započalo mé úsilí této vizi vdechnout život.  Jsem velmi šťasten za tuto cestu, která je službou, radostí i naplněním zároveň. Věřím, že i Vy ucítíte proud tvůrčí a láskyplné energie, který dal této myšlence život a že si tuto krásu společně patřičně užijeme :-)

V následujících řádcích mi dovolte Vám přiblížit vše podstatné, co by Vás mohlo zajímat.

Název Shimalla je spojením dvou slov – Shi a Malla.

Internet nám prozradil, že Shi znamená učitel nebo mistr, ale také smrt. Malla je dnes již neexistující země na severu Indického subkontinentu, jedna z šestnácti mahádžanapad zmíněných v Anguttara nikáji, jedné z pěti sbírek súter, z nichž se skládá tzv. koš rozprav Pálijského kánonu. Název Malla je odvozen od stejnojmenného klanu Mallů, který zemi vládl. Malla byla rozdělena na dvě hlavní části, které od sebe pravděpodobně dělila řeka Kakuttha. Hlavní město jedné části byla Kušinagara, druhé pak Pava. Obě tyto města jsou úzce spojena s dějinami buddhismu – mělo to být právě v Pavě, kde Buddha pozřel svůj poslední pokrm a byla to Kušinagara, kde Buddha odešel do parinirvány. Pava je též spojena s džinismem, jelikož zde zakladatel džinismu Mahávíra dosáhl nirvány.

Celý název Shimalla by se dal tedy přeložit jako – učitel nebo mistr, který zemřel v Malle.

Součást vize byla také vstupní brána chrámu Otowasan Kijomizudera ve východním Kjótu, v Japonsku. Jméno chrámu je odvozeno od vodopádu, který se nachází uvnitř komplexu – kijoi mizu (清い水), což doslova znamená čistá voda. Historie chrámu sahá do roku 798. Pod hlavní budovou se dále nachází vodopád Otowa-no-taki – tři proudy vody padající do jezírka. Říká se, že pití vody ze třech proudů dodává zdraví, dlouhověkost a úspěch při studiu. Jak vstupní brána vypadá můžete vidět na hlavní stránce. Umístili jsme jí vedle průvodců a jejím prostřednictvím můžete vstoupit do chrámu.

Dále k nám během putování v jiných světech přišel sám Buddha v podobě zlaté sochy.

Poslední zajímavostí, o které jsem ještě nepovídal je prvek v LOGU Shimalla. Jde o vyobrazení buddhistického chrámu Zenkódži v japonském Naganu, který byl založen r. 624 a ukrývá údajně nejstarší vyobrazení Buddhy v Japonsku – Ikkó Sanzon – trojice bronzových soch Buddhy Amidy-njórai, a dvou bódhisattvů – Kanon a Seishi (přivezená z Koreje v r. 552 jako dar jejího vládce). Chrám je znám svou tolerancí k jiným buddhistickým školám i přítomnosti a aktivní spoluúčasti žen, které zde mohou vykonávat i kněžské úkony. Chrám jako takový nebyl součástí vize. Během tvorby loga, se mi z ničeho nic “zatoulal pod ruku” a musím říct, že ne náhodou. Dokonale v sobě snoubí další energie, pocity a obrazy během napojení přijaté :-) Proto dostal tak čestné místo a LOGO vypadá tak, jak ho můžete spatřit ;-)

Na samý závěr je nutné zmínit ještě tyto stránky, které mají za cíl zprostředkovat Vám co nejlepší zážitek ze setkání s výše uvedeným.

Podtrženo a sečteno.. Jak je vidět, významy ukryté v symbolické řeči jednotlivých dílů hlavolamu se spojují v obraz, který získává zajímavé obrysy. Tuším ale, že úplné rozluštění poselství je náplní dnů budoucích. Věřím, že s dešifrováním a naplněním tohoto kódu pomůžete i, resp. hlavně Vy tím, že BUDETE! ;-) Není kam spěchat..

Je však na místě zdůraznit základní poslání, které ve své podstatě Shimalla přináší. Je jím tolerance a úcta k odlišným pojetím života a existence a cíl přes tyto “překážky” nacházet společné základní kameny – společný průsečík – bod – prostor – společné lidství, které v sobě všichni neseme a pomocí něj otevřít nové úrovně blízkosti a vztahů s lidmi okolo nás.

Proč podtitul - Centrum osobní svobody? Osobní svoboda každého z nás, její nalezení, pochopení, projevení a realizace je podle mého názoru, základním pilířem skutečně naplněného a smysluplného života každého z nás. Porozumění dějů a procesů uvnitř i okolo nás je branou k osvobození a nalezení neotřesitelné stability.

Za Tým Shimalla mohu uvést, že bychom rádi, spolu s Vámi kráčeli po této cestě a pomáhali si navzájem, krok za krokem nalézat nové pohledy na věci, nové perspektivy, nové naděje a jistoty o které je možné se v každém životním okamžiku opřít a s klidem, láskou a moudrostí v srdci dojít s pocitem vnitřního štěstí na konec své cesty.

Rádi bychom také společným úsilím zrestaurovali určité základní, archetypální hodnoty lidské bytosti, které již dlouhou dobu scházejí na úbytě a s jejich úpadkem chřadne i celá civilizace. Pojďme společně navrátit tomu, co má skutečnou hodnotu, skutečně posvátné místo v našich srdcích a vztazích. Síla tohoto přístupu je nepředstavitelně mocná..

Stejně jako tato píseň, její text a z něj pramenící energie…mnoho krásného Vám všem!

Adam

 

 Il Divo – Amazing grace